Jovanotti- Baciami ancora

Gepubliceerd op 23 oktober 2019 om 12:40

Italiaanse zanger   I    Een relaxed lied over de liefde en het mooie familieleven. Met een heerlijke dolce vita video!

Het lied 'Baciami ancora' is een ode aan de liefde en het mooie familieleven van de Italiaanse zanger Jovanotti.

De hip hopper van eind jaren ’80 is uitgegroeid tot een langharige, bebaarde figuur. Hij gaat van rap, pop, hip hop en soul naar funk, wereldmuziek, swing en zelfs latin. Maar 'Baciami ancora' is puur dolce vita.  Hieronder mijn vertaling van Baciami ancora; Kus me nog eens.De vertaling staat onder de video

Leer woorden en zin-opbouw door te lezen... en uitspraak door lekker mee te zingen !


Italiaans vertaling van 'baciami ancora'

One, due, tre, four One, twee, drie, four
Un bellissimo spreco di tempo Een prachtige tijdverkwisting
un’impresa impossibile een onmogelijke onderneming
l’invenzione di un sogno het bedenksel van een droom
una vita in un giorno een leven in een dag
una tenda al di là della duna een tent achter de duin
Un pianeta in un sasso, Een planeet in een steen,
l’infinito in un passo de oneindigheid in een stap
un riflesso di un sole een weerkaatsing van een zon
sull’onda di un fiume op de golf van een rivier
son tornate le lucciole a Roma de vuurvliegjes zijn weer terug in Rome
nei parchi del centro in de parken van het centrum
l’estate profuma geurt de zomer
Una mamma, un amante, Een mama, een minnares,
una figlia, un impegno, een dochter, een verplichting,
una volta una nuvola scura soms een donkere wolk
un magnete sul frigo, een magneet op de ijskast,
un quaderno di appunti een schrift met aantekeningen
una casa, un aereo che vola een huis, een vliegtuig dat vliegt
Baciami ancora… Kus me nog eens…
Baciami ancora… Kus me nog eens…
Tutto il resto è un rumore lontano De rest is een geluid ver weg
una stella che esplode een ster die ontploft
ai confini del cielo aan het einde van de hemel
Baciami ancora… Kus me nog eens…
Baciami ancora… Kus me nog eens…
Voglio stare con te Ik wil bij jou zijn
inseguire con te samen met jou al de golven
tutte le onde del nostro destino van ons lot najagen
Una bimba che danza, Een meisje dat danst,
un cielo, una stanza een hemel, een kamer
una strada, un lavoro, una scuola een straat, een baan, een school
un pensiero che sfugge een gedachte die ontsnapt
una luce che sfiora een licht dat schampt
una fiamma een vlam
che incendia l’aurora die de het ochtendgloren aansteekt
Un errore perfetto, Een perfecte fout,
un diamante, un difetto een diamant, een gebrek
uno strappo che non si ricuce een scheur die niet meer te naaien is
Un respiro profondo Een diepe zucht
per non impazzire om niet gek te worden
una semplice storia d’amore een eenvoudig liefdesverhaal
Un pirata, un soldato, Een piraat, een soldaat,
un dio da tradire een god om te verraden
e l’occasione en de kans
che non hai mai incontrato die nooit voorbij gekomen is
La tua vera natura, Jouw ware aard,
la giustizia del mondo de gerechtigheid in de wereld
che punisce chi ha le ali die straf geeft aan wie vleugels heeft
e non vola en er niet mee vliegt
Baciami ancora… Kus me nog eens…
Baciami ancora… Kus me nog eens…
Tutto il resto è un rumore lontano De rest is een geluid ver weg
una stella che esplode een ster die ontploft
ai confini del cielo aan het einde van de hemel
Baciami ancora… Kus me nog eens…
Baciami ancora… Kus me nog eens…
Voglio stare con te Ik wil bij jou zijn
invecchiare con te oud worden met jou
stare soli io e te sulla luna alleen zijn jij en ik op de maan
Coincidenze, destino, Samenloop van omstandigheden, het lot,
un gigante, un bambino een reus, een jongetje
che gioca con l’arco e le frecce dat speelt met boog en pijlen
che colpisce e poi scappa dat raak schiet en dan weg rent
un tesoro, una mappa, een schat, een landkaart,
l’amore che detta ogni legge de liefde die elke wet voorschrijft
per provare a vedere om proberen te zien
che c’è laggiù in fondo wat diep daaronder zit
dove sembra impossibile daar waar het onmogelijk lijkt
stare da soli om alleen te zijn
a guardarsi negli occhi om elkaar in de ogen te kijken
a riempire gli specchi om de spiegels te vullen
con i nostri riflessi migliori met onze beste spiegelbeelden
Baciami ancora… Kus me nog eens…
Baciami ancora… Kus me nog eens…
Voglio stare con te Ik wil bij jou zijn
inseguire con te samen met jou al de golven
tutte le onde del nostro destino van ons lot najagen
Baciami ancora… Kus me nog eens…
Rating: 0 sterren
0 stemmen

Dit lied is van de film:                            Koop op bol.com

Voor je woordenschat:

Italiano Nederlands
bellissimo, bellissima hartstikke mooi, prachtig
impossibile onmogelijk
la duna de duin
la onda de golf
il sasso de steen
il lavoro het werk, de baan
la scuola de school
tradire verraden
la mappa de landkaart
vecchio, vecchia oud
vedere zien
punire straffen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.