Joaquín Sabina - Peces de ciudad

Spaanse zanger     I     Spaanse klassieker voor de liefhebber: 'stadvissen' is een  politiek-sociaal-cultureel geladen relaxed lied.

Deze klassieker is voor de liefhebber!  Joaquín Sabina, dichter en zanger, maakte veel los met dit nummer. Geen makkelijke tekst en doorspekt met metaforen en historisch-culturele verwijzingen. Het is politiek-sociaal-cultureel geladen en kan op vele manieren geïnterpreteerd worden.  

De titel, 'stadvissen' is al direct ironisch en verwijst naar de mensen die als vissen opgesloten in kantoren werken , kantoren die met al hun glas doen denken aan vissenkommen of aquaria. 

De video is bijzonder. Akoestisch-live met zijn kenmerkende stem. Tijdens een repetitie van een concert.  

De tekst en vertaling staan onder de video.

Leer woorden en zin-opbouw door te lezen... en uitspraak door lekker mee te zingen !


Liever niet met de video luisteren? Speel dan af op Spotify

vertaling van 'peces de ciudad '

Se peinaba a lo garçon Ze kamde zich als een garçon (Franse ober)
la viajera que quiso enseñarme a besar die reizigster die mij wilde leren zoenen
en la gare d'Austerlitz. op station d'Austerlitz. (in Parijs)
Primavera de un amor Lente van een liefde
amarillo y frugal como el sol geel en sober als de zon
del veranillo de San Martín. in de nazomer van San Martín (1).
Hay quien dice que fui yo Er zijn mensen die zeggen dat ik 
el primero en olvidar de eerste was die het vergat 
cuando en un si-bemol toen ik in een si-bemol (2) van Jacques Brel
conocí a mademoiselle Amsterdam. mademoiselle Amsterdam leerde kennen.
En la fatua Nueva York In het pretentieuze New York
da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad geeft het Vrijheidsbeeld meer schaduw dan de citroenbomen
pero en 'desolation row' maar bij 'desolation row' (3)
las sirenas de los petroleros laten de sirenes van de olietankers
no dejan reír ni volar. lachen noch weg vliegen toe.
Y, en el coro de Babel, En, in het zangkoor van Babel, (4)
desafina un español valt een Spanjaard uit de toon
no hay más ley er is geen hogere wet
que la fiebre del oro dan de goudkoorts
en las minas del rey Salomón. in de mijnen van koning Salomon. (5)
Y desafiando el oleaje En de golven uitdagend
sin timón ni timonel, zonder roer noch roerganger,
por mis sueños va, langs mijn dromen gaat het
ligero de equipaje, met weinig bagage,
sobre un cascarón de nuez, op een notendopje (klein scheepje)
mi corazón de viaje, mijn hart op reis,
luciendo los tatuajes pronkend met de tatoeages
de un pasado bucanero, van een (Caribisch) piratenverleden,
de un velero al abordaje, van een enterend zeilschip,
de un no te quiero querer. van een 'ik wil niet van je houden'.
Y cómo huir En hoe te vluchten
cuando no quedan islas als er geen eilanden meer over zijn
para naufragar om schipbreuk op te lijden
al país donde los sabios se retiran  naar het land waar de wijzen zich terugtrekken 
del agravio de buscar labios van het onrecht om lippen te zoeken
que sacan de quicio, die zaken uit verband trekken,
mentiras que ganan juicios leugens waarmee een proces gewonnen wordt
tan sumarios zo summier
que envilecen el cristal dat ze het glas besmeuren
de los acuarios de los peces de ciudad van de aquaria van de stadsvissen
que mordieron el anzuelo, die in de haak beten,
que bucean a ras del suelo, die vlak over de bodem zwemmen,
que no merecen flotar. die niet verdienen om te drijven.
El Dorado era un champú, El Dorado was een shampoo, (6)
la virtud de deugdelijkheid
unos brazos en cruz, een paar gekruiste armen,
el pecado una página web. de zonde een webpagina.
En Comala comprendí In Comala begreep ik
que al lugar donde has sido feliz dat je naar een plek waar je gelukkig bent geweest
no debieras tratar de volver. nooit moet proberen terug te keren.
Cuando en vuelo regular Toen ik met een lijnvlucht
pisé el cielo de Madrid het luchtruim van Madrid binnen kwam
me esperaba wachtte me daar
una recién casada een net getrouwde vrouw op
que no se acordaba de mí. die zich niet meer herinnerde aan mij.
Y desafiando el oleaje En de golven uitdagend
sin timón ni timonel, zonder roer noch roerganger,
por mis venas va, door mijn aderen gaat het
ligero de equipaje, met weinig bagage,
sobre un cascarón de nuez, op een notendopje (klein scheepje)
mi corazón de viaje, mijn hart op reis,
luciendo los tatuajes pronkend met de tatoeages
de un pasado bucanero, van een (Caribisch) piratenverleden,
de un velero al abordaje, van een enterend zeilschip,
de un liguero de mujer. van de jarretels van een vrouw.
Y cómo huir En hoe te vluchten
cuando no quedan islas als er geen eilanden meer over zijn
para naufragar om schipbreuk op te lijden
al país donde los sabios se retiran  naar het land waar de wijzen zich terugtrekken 
del agravio de buscar labios van het onrecht om lippen te zoeken
que sacan de quicio, die zaken uit verband trekken,
mentiras que ganan juicios leugens waarmee een proces gewonnen wordt
tan sumarios zo summier
que envilecen el cristal dat ze het glas besmeuren
de los acuarios de los peces de ciudad van de aquaria van de stadsvissen
que perdieron las agallas die hun kiewen verloren,
en un banco de morralla, op een zandbank van bijvangst,
en una playa sin mar. op een strand zonder zee.

Uitleg noten:
1. Klimatologisch fenomeen in Spanje: periode in november, waarin het lijkt of de zomer weer even terug is.
2. Uit de muziekwereld: is de muziektoon 'bes'
3. Naam van een 'afbraakbuurt' in een bekend lied van Bob Dylan
4. Vroeger Bijbelse plaats, hoge toren met aanzien. Nu shampoo merk.
5. Zeer rijke machtige Israëlische koning/profeet, maar deed aan afgoderij
6. Legende, beloofde land van rijkdom

Rating: 5 sterren
2 stemmen

Dit lied is van het album:
Koop op bol.com

Voor je woordenschat:

Español Nederlands
besar kussen, zoenen
la primavera de lente
la luna llena de volle maan
la sombra de schaduw
el limonero de citroenboom
la ley de wet
el oro het goud
el cristal het glas
el pez de vis
la ciudad de stad
el viaje de reis

Bijzondere uitvoering van het 'tribuut' album voor Sabina, door Pablo Alborán en Pablo López